گاهی

 وسط گریه هام؛

 میشینم رو به روی خودم،

 تو چشام زل میزنم

 و

 میپرسم:

 واقعا ارزش گریه کردن داره این مسئله؟؟؟


 یه کسی تو وجودم جواب میده:

 مگه چاره ای جز گریه داری؟؟؟


 + یه زیارت نیابتی عیدی شما دوستان

 +عیدتون مبارک و التماس دعا

منبع : خودنویسی ها |ثانیه هایی که دیگر رمق گذشتن ندارند
برچسب ها :